Cennik

Kurs Brainy składa się z ośmiu modułów nauczania i trwa 24 miesiące. Aby nasz kurs dał spodziewane efekty zalecamy zapisać dziecko co najmniej na pierwsze 12 miesięcy kursu Brainy Wzmocnienie Sensoryczne.

Wstępem do każdego modułu Brainy (co ok. 3 miesiące) będą organizowane dwudniowe warsztaty, tzw. Workshop. Zajęcia te odbywać się będą w systemie sobota – niedziela od godziny 10.00 do ~14.30.

Kolejne trwające dwie godziny lekcyjne zajęcia (tzw. Follow up) będą odbywać się raz w tygodniu, w godzinach ustalanych z każdą grupą, zazwyczaj jednak po godzinie 16:00.

TUTAJ HONORUJEMY

BRAINY BIAŁOŁĘKA

Kurs Brainy – Wzmocnienie Sensoryczne składa się łącznie z 224 lekcji, po 45 minut każda

Kurs składa się z dwóch poziomów:
Poziom 1 – podstawowy (12 m-cy) i Poziom 2 – zaawansowany (12 m-cy)

Każdy poziom Kursu składa się ze 112 lekcji, po 45 minut każda

Każdy Poziom Kursu dzieli się na 4 Moduły, po 28 lekcji każdy (~3 m-ce)

Każdy Moduł składa się z 1 warsztatu (2 razy po 5 lekcji) oraz 9 sesji, po 2 lekcje każda – 1 raz w tygodniu